راه اندازی نمایشگاه دائمی دستاوردهای دانش آموزان با نیازهای ویژه در تمامی استان ها

به گزارش طرفداران رونالدو، تهران (پانا) - رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در اولین نشست شورای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه آموزش و پرورش استثنایی استان خوزستان از راه اندازی نمایشگاه دائمی دستاوردهای دانش آموزان با نیازهای ویژه در تمامی استان ها اطلاع داد.

راه اندازی نمایشگاه دائمی دستاوردهای دانش آموزان با نیازهای ویژه در تمامی استان ها

سید جواد حسینی در این نشست که با حضور مدیر کل و اعضای شورای پشتیبانی آموزش و پرورش استثنایی استان خوزستان برگزار گردید، به بیان فلسفه ایجاد شورای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه آموزش و پرورش استثنایی در استان ها و منطقه ها پرداخت و گفت: ماموریت های آموزش و پرورش استثنایی با ساختار موجود در سطح استان ها، شهرستان ها و منطقه ها انطباق ندارد و این خلا باید به نحوی مرتفع گردد.

وی اضافه کرد: آموزش و پرورش استثنایی تمامی ماموریت های آموزش و پرورش عادی را در تمامی حوزه های تعلیم و تربیت برعهده دارد و یکی از تخصصی ترین سازمان های تابعه وزارت آموزش و پرورش است.

وی اضافه کرد: علاوه بر آن، آموزش و پرورش استثنایی وظیفه توان بخشی دانش آموزان با احتیاجهای ویژه را نیز بر عهده دارد.

حسینی با بیان اینکه دو مقطع مبه وسیلهه پیش حرفه ای و حرفه ای نیز علاوه بر مقاطع عادی در آموزش و پرورش استثنایی وجود دارد گفت: علاوه بر این دو مقطع، دوره پیش دبستانی در آموزش و پرورش استثنایی اجباری و از بدو تولد است.

وی اضافه کرد: مخاطبین سازمان آموزش و پرورش استثنایی مخاطبین خاصی هستند که احتیاجمند خدمات ویژه و تخصص خاص هستند و در حال حاضر 7 گروه تحت پوشش تعلیم و تربیت و توان بخشی آموزش و پرورش استثنایی قرار دارند که 3 گروه دیگر نیز به این 7 گروه اضافه خواهد شد.

معاون وزیر در ادامه گفت: دانش آموزان دیر آموز مظلوم ترین قشر دانش آموزان هستند که احتیاجمند دریافت خدمات تخصصی می باشند و سازمان آموزش و پرورش استثنایی با همکاری معاونت آموزش ابتدایی به این دانش آموزان نیز خدمات ارائه می دهد.

حسینی توضیح داد: در تمام جهان تعلیم، تربیت و توان بخشی دانش آموزان با احتیاجهای ویژه بین 5 تا 10 برابر فرصت، زمان، اعتبار و تخصص بیشتر احتیاج دارد.

معاون وزیر با بیان اینکه آموزش و پرورش استثنایی در چهار قلمرو خدمات فراسازمانی هم ارائه می دهد، گفت: برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کلیه نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی در بیش از 2 هزار و 500 پایگاه به صورت سالانه، ارائه خدمات به دانش آموزان دیرآموز مدارس عادی به وسیله بیش از 800 مرکز مسائل ویژه یادگیری، طرح تلفیقی فراگیر با پوشش بیش از 70 هزار دانش آموز در 21 هزار مدرسه عادی و طرح راهنمایی با هدف تامین تجهیزات هوشمند آموزشی برای کلیه دانش آموزان کم برخوردار چهار قلمروی است که آموزش و پرورش استثنایی به آموزش و پرورش عادی خدمات ارائه می دهد.

حسینی با بیان اینکه سازمان آموزش و پرورش استثنایی در حوزه ستادی و سطح ادارات کل دارای ساختار خوبی است گفت: عدم وجود هماهنگی بین بخشی در حوزه معاونت های ادارات کل در مورد آموزش و پرورش استثنایی و لزوم همکاری معاونین با آموزش و پرورش استثنایی یکی از دلایل ایجاد شورای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه آموزش و پرورش استثنایی در سطح استان ها است.

وی گفت: ساختار آموزش و پرورش استثنایی در سطح منطقه ها 760 گانه آموزش و پرورش استثنایی حلقه مفقوده است و تشکیل این شورا در سطح منطقه ها می تواند جبران نماینده این حلقه مفقوده باشد.

حسینی با بیان محورهای عمده ای که شورای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه استان ها می تواند به آنها وارد شوند گفت: شوراها می توانند به برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی، طرح تلفیقی فراگیر، مناسب سازی مختلف در تمامی ابعاد برای دانش آموزان استثنایی، تامین و مناسب سازی نیروی انسانی، ارتقای کیفی آموزش به دانش آموزان دیر آموز ، ارتقای کمی و کیفی مراکز مسائل ویژه یادگیری ورود پیدا نمایند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با تشریح برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی گفت: در امسال و علیرغم شرایط کرونایی پوشش برنامه سنجش به بالای 99 درصد رسید که رکوردی بی نظیر در این زمینه ثبت شد و علاوه بر آن سنجش شایستگی های حرکتی و غربالگری شناخت نشانگان مسائل ویژه یادگیری نوآموزان 5 تا 7 ساله با رویکرد مداخله بهنگام نیز به برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی امسال اضافه نموده شد.

حسینی در ادامه در مورد مراکز مسائل ویژه یادگیری و ورود شورا به توسعه کمی و کیفی این مراکز گفت: توسعه مراکز مسائل ویژه یادگیری در شهرستان ها و منطقه ها برای رسیدن به استاندارد، جلوگیری از تغییر کاربری مراکز موجود و اختصاص نیروی تخصصی به این مراکز از جمله مواردی است که باید در دستور کار شورای هماهنگی آموزش و پرورش استثنایی استان ها و منطقه ها قرار گیرد.

وی اضافه کرد: استان خوزستان 34 مرکز مسائل ویژه یادگیری دولتی دارد که 15 میلیون تومان اعتبار به هر مرکز از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی اختصاص خواهد یافت

حسینی توسعه آموزش های فنی حرفه ای برای دانش آموزان استثنایی را از ضروریات دانست و گفت:70 درصد محتواهای آموزشی در آموزش و پرورش استثنایی مهارتی است و 10 هزار هنرجوی با احتیاجهای ویژه در 1103 مدرسه پیش حرفه ای و حرفه ای در 36 رشته فنی و حرفه ای و کاردانش در حال تحصیل هستند.

وی گفت: در دوسال اخیر 55 کد هنرستانی در آموزش و پرورش استثنایی تاسیس و 62 رشته هنرستانی نیز توسعه پیدا نموده است.

حسینی اضافه کرد: تا به امروز 280 پودمان شایستگی محور برای دانش آموزان استثنایی مشغول به تحصیل در هنرستان ها و مدارس حرفه ای و پیش حرفه ای تدوین شده است.

وی توضیح داد: با رویکرد ورود محصولات تولیدی دانش آموزان استثنایی به بازار در هر استان یک نمایشگاه دائمی دستاوردهای دانش آموزان با احتیاجهای ویژه راه اندازی خواهد شد.

حسینی تربیت نیروی انسانی متخصص را ضروریات تعلیم و تربیت دانش آموزان با احتیاجهای ویژه دانست و گفت: ارائه آموزش های مهارتی به دانشجو معلمان در مورد دانش آموزان با احتیاجهای ویژه و برگزاری دوره های تخصصی چند مهارتی برای معلمان از جمله برنامه های سازمان آموزش و پرورش استثنایی است.

حسینی با بیان اینکه بر اساس آمایش سرزمینی 210 مدرسه در آموزش و پرورش استثنایی برای رسیدن به حداقل استانداردها احتیاج است گفت: تا به امروز بیش از 200 مدرسه از این تعداد کلنگ زنی و یا افتتاح شده است و ضرورت دارد سازمان نوسازی مدارس در استان ها بر اتمام پروژه های آموزش و پرورش استثنایی اهتمام ویژه ای داشته باشند.

وی اضافه کرد: 5 مدرسه استثنایی در استان خوزستان در حال ساخت است و 2 مدرسه دیگر نیز در این استان احتیاج است که در صورت تامین زمین به وسیله استان با همت خیرین و سازمان نوسازی این مدارس ساخته خواهد شد.

جانشین وزیر در طرح راهنمایی با بیان اینکه اکوسیستم کرونا آموزش و پرورش را به سمت آموزش های مجازی سوق داد، ولیکن حدود 30 درصد دانش آموزان به شبکه ارتباطی یا وسایل هوشمند جهت اتصال به شبکه شاد دسترسی نداشتند اظهار کرد: تا به امروز با مشارکت خیرین 361 هزار تبلت و گوشی هوشمند به دانش آموزان کم برخوردار اهدا شده است و استان خوزستان با اهدای 43 هزار تبلت، رتبه اول کشور در تامین تجهیزات هوشمند آموزشی برای دانش آموزان کم برخوردار را به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: به وسیله اعتبارات کشوری بیش از 13 میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات هوشمند آموزشی به استان خوزستان در امسال اختصاص خواهد یافت.

حسینی گفت: 3 میلیارد تومان برای تامین تجهیزات توانبخشی و آموزشی نهضت توان افزایی دانش آموزان استثنایی استان خوزستان و 2 میلیارد و 500 میلیون تومان برای ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی این استان در امسال اختصاص خواهد یافت.

وی در انتها توضیح داد: اعتبارات خاص آموزش و پرورش استثنایی برای استان خوزستان از 7 میلیارد تومان سال گذشته به به 22 میلیارد تومان در امسال خواهد رسید.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 23 بهمن 1400 بروزرسانی: 23 بهمن 1400 گردآورنده: 7ronaldo7.ir شناسه مطلب: 1280

به "راه اندازی نمایشگاه دائمی دستاوردهای دانش آموزان با نیازهای ویژه در تمامی استان ها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "راه اندازی نمایشگاه دائمی دستاوردهای دانش آموزان با نیازهای ویژه در تمامی استان ها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید