شطرنج

واکنش فدراسیون شطرنج به تغییر تابعیت شطرنج باز ایرانی

محسن سمیع زاده در واکنش به تغییر تابعیت غزل حکیمی فرد بانوی شطرنج باز ایرانی و رقابت زیر پرچم سوئیس گفت: حکیمی فرد از سال 2016 برای ایران مسابقه نداده و در سال 1395 برای ادامه تحصیل به سوئیس رفته است. وی در تاریخ 2 اسفند 98 از فدراسیون جهانی درخواست تغییر پرچم...

26 مرداد 1399

انتصاب سرپرست نایب رئیسی و سرپرست دبیری فدراسیون شطرنج

سرپرست نایب رئیسی و سرپرست دبیری فدراسیون شطرنج منصوب شدند.

21 فروردین 1399

اقدام زودهنگام سرپرست فدراسیون شطرنج برای تغییرات

به گزارش خبرنگاران، با اتمام دوره ریاست مهرداد پهلوان زاده در فدراسیون شطرنج، فرهاد نیکوخصال از 27 اسفند سال گذشته به صورت رسمی سرپرستی این فدراسیون را عهده دار شد.

21 فروردین 1399

انتصابات جدید در فدراسیون شطرنج

با حکم سرپرست فدراسیون شطرنج، سادات منصوری و محسن سمیع زاده به عنوان سرپرست نایب رئیسی و دبیری فدراسیون شطرنج انتخاب شدند.

21 فروردین 1399