شطرنج

انتصاب سرپرست نایب رئیسی و سرپرست دبیری فدراسیون شطرنج

سرپرست نایب رئیسی و سرپرست دبیری فدراسیون شطرنج منصوب شدند.

21 فروردین 1399

اقدام زودهنگام سرپرست فدراسیون شطرنج برای تغییرات

به گزارش خبرنگاران، با اتمام دوره ریاست مهرداد پهلوان زاده در فدراسیون شطرنج، فرهاد نیکوخصال از 27 اسفند سال گذشته به صورت رسمی سرپرستی این فدراسیون را عهده دار شد.

21 فروردین 1399

انتصابات جدید در فدراسیون شطرنج

با حکم سرپرست فدراسیون شطرنج، سادات منصوری و محسن سمیع زاده به عنوان سرپرست نایب رئیسی و دبیری فدراسیون شطرنج انتخاب شدند.

21 فروردین 1399