شرایط از کار افتادگی تامین اجتماعی و نحوه برخورداری از مستمری آن

به گزارش طرفداران رونالدو، شرایط از کار افتادگی تامین اجتماعی با بازنشستگی تفاوت دارد. این موضوع که آیا از کار افتادگی برای انتها دادن به دوره کاری بهتر است یا بازنشستگی، شرایط برخورداری از مزایا و برقراری مستمری از کار افتادگی چیست و لیست موارد از کار افتادگی از جمله ابهاماتی است که هر کسی در بخشی از دوره کاری خود با آنها روبرو می گردد. سؤال مهم دیگر، قوانین و مقرراتی است که به از کار افتادگی مربوط می گردد. در این زمینه، قانون تا جای ممکن سعی داشته که از کارگران و کارمندان حمایت کند. در ادامه، شرایط و قوانین مربوط به این موضوع را آنالیز می کنیم.

شرایط از کار افتادگی تامین اجتماعی و نحوه برخورداری از مستمری آن

از کار افتادگی چیست و چه انواعی دارد؟

از کار افتادگی به معنای کاهش توان جسمی فرد برای ادامه کار در محل کار فعلی یا شغل نو است. این موضوع می تواند ناشی از کهولت سن فرد، بیماری لاعلاج یا بروز حادثه در حین کار باشد. بر این اساس، فرد از کارافتاده می تواند بسته به نوع از کار افتادگی، مستمری دریافت کند.

قانون کار، از کار افتادگی را به 3 نوع تقسیم می نماید:

 • از کار افتادگی کلی

این مورد در صورتی است که شدت آسیب یا بیماری باعث شود که فرد حداقل 66 درصد توانایی خود را از دست بدهد و نتواند مانند قبل به کار خود ادامه دهد یا شغل نوی را شروع کند. معمولاً افراد کمی با این نوع از از کار افتادگی روبه رو می شوند.

 • از کار افتادگی جزئی

اگر فرد بین 33 تا 66 درصد توانایی کار کردن خود را از دست بدهد، در این دسته قرار می گیرد. البته فقط افرادی که بر اثر حوادث ناشی از کار صدمه ببینند، شامل این نوع از از کار افتادگی می شوند.

 • غرامت نقص مقطوع

این نوع از کار افتادگی که کوتاه مدت است، مواردی را شامل می شود که فرد بین 10 تا 33 درصد آسیب ببیند. مستمری این افراد از دو گروه قبلی کمتر است.

در جدول زیر، می توانید مقدار مستمری هر گروه را مشاهده کنید:

نوعدرصد از کار افتادگیمقدار مستمری
از کار افتادگی کلیحداقل 66 درصدیک 30 ام حقوق × سنوات
از کار افتادگی جزئی33 تا 66 درصددرصد از کار افتادگی × مبلغ مستمری از کار افتادگی
غرامت نقص عضو10 تا 33 درصد36 × یک 30 ام حقوق × درصد از کار افتادگی

در این خصوص می توانید با مراجعه به وب سایت تامین اجتماعی به نشانی tamin.ir اطلاعات کامل تری کسب کنید.

چه بیماری ها و حوادثی شامل از کار افتادگی می شود؟

بیمه از کار افتادگی فقط به نقص یا بیماری های فرد بیمه شده محدود نیست و تمامی مواردی رادر بر می گیرد که باعث ناتوانی وی برای ادامه کار شود. تشخیص این بیماری ها و استفاده از شرایط از کار افتادگی تامین اجتماعی به نظر پزشک معالج و کمیسیون پزشکی بستگی دارد.

به طور کلی، 2 عامل بیماری های حرفه ای و حوادث ناشی از کار باعث از کار افتادگی می شود:

 • بیماری های جدی

این بیماری ها معمولاً ارتباطی با کار ندارد و به شرایط جسمی و روحی فرد بر می شود. چنین بیماری هایی توان جسمی و ذهنی فرد را کاهش می دهد، به گونه ای که او دیگر نمی تواند مثل سابق به کار خود ادامه دهد. انواع سرطان، بیماری های قلبی و عروقی، ام اس، پارکینسون و بعلاوه بیماری های اعصاب و روان از این جمله هستند.

 • بیماری های ناشی از کار

چنین مواردی در اثر حوادث ناشی از کار به وجود می آید. فرد بر اثر این اتفاقات ممکن است بخش یا تمام توانایی خود را برای ادامه کار از دست بدهد. سوختگی، جراحت، شکستگی و مواردی از این دست، جزء حوادث ناشی از کار طبقه بندی می شود.

برای استفاده از مستمری از کار افتادگی چه مراحلی را باید طی کنید؟

برای بهره مندی از مستمری و شرایط از کار افتادگی تامین اجتماعی مدارک و گواهی شما باید به وسیله پزشک معالج، تامین اجتماعی و کمیسیون پزشکی مورد تأیید قرار بگیرد.

این مراحل به ترتیب زیر است:

 • ارائه گواهی پزشک معالج و مدارک درمانی خود به شعبه بیمه تامین اجتماعی؛
 • تأیید مدارک از سوی تامین اجتماعی و ارجاع مجدد به پزشک معالج؛
 • تأیید مجدد بیماری و مدارک به وسیله پزشک معالج و معرفی به کمیسیون پزشکی؛
 • اختصاص نوبت به شما برای حضور در کمیسیون پزشکی؛
 • آنالیز و مشخص مقدار و نوع از کار افتادگی جسمی و یا روحی بیمه شده در کمیسیون های پزشکی؛
 • ابلاغ رأی کمیسیون بدوی پس از صدور در همان روز.

نکته: در صورتی که نسبت به رأی اعتراض داشته باشید، باید اعتراض کتبی خود را تا 1 ماه پس از صدور رای، به شعبه تامین اجتماعی مربوطه ارائه کنید. رأی کمیسیون پس از آنالیز مجدد پرونده فرد، قطعی و لازم الاجرا است و دیگر امکان اعتراض وجود ندارد.

چه مدارکی برای برخورداری از مستمری از کار افتادگی احتیاج است؟

در صورتی که از کار افتادگی فرد به وسیله کمیسیون تأیید شد، وی باید مدارک زیر را برای برقراری مستمری به شعبه تامین اجتماعی خود ارائه کند:

 • نظر کمیسیون های پزشکی بدوی یا تنو نظر؛
 • تصویر شناسنامه بیمه شده و افراد تحت تکفل وی؛
 • کارت ملی؛
 • تصویر سند ازدواج.

قانون در خصوص شرایط از کار افتادگی تامین اجتماعی چه می گوید؟

در قوانین متعددی به موضوع از کار افتادگی پرداخته شده که در ادامه تعدادی از مهم ترین آنها را به طور خلاصه آنالیز می کنیم:

 • اصل 29 قانون اساسی

برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، احتیاج به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت اقتصادی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

 • ماده 79 قانون کار

هرگاه کارگر یا کارمند، علیل یا به علت حادثه ای ناقص شود، به نحوی که از کارکردن باز بماند، حقوق وظیفه ای برابر با یک سی امِ میانه حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد نمود؛ مشروط به اینکه این حقوق از میانه دستمزد او تجاوز نکند.

 • ماده 80 قانون استخدام کشوری

هرگاه فرد به علت حوادث ناشی از کار یا انجام وظیفه، علیل یا ناقص شود، به نحوی که از کارکردن باز بماند، تمام حقوق و تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل او، به عنوان حقوق وظیفه در خصوص وی برقرار می شود.

بر اساس یکی از تبصره های این قانون، اگر فرد فوت کند، نصف حقوق او با رعایت شرایط مقرر به ورثه قانونی او تعلق می گیرد. اما در صورتی که فوت او در اثر همان حادثه باشد، مقررات ماده 83 این قانون درباره وراث قانونی اجرا خواهد شد.

 • ماده 83 آمده قانون استخدام کشوری

هرگاه کارمند یا کارگر به علت انجام وظیفه فوت کند، تمام میانه حقوق او به عنوان حقوق وظیفه به ورثه قانونی وی پرداخت خواهد شد.

جمع بندی

از کارافتادگی افراد به 2 علت بیماری یا حوادث ناشی از کار اتفاق می افتد. کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی با آنالیز مدارک و شرایط بیماری یا آسیب فرد، وی را در یکی از 3 نوع از کار افتادگی قرار می دهد و مستمری او را هم بر همین اساس مقرر می نماید. قانون کار و به خصوص سازمان تامین اجتماعی کوشش نموده است تا در چنین موقعیت هایی، بیشترین حمایت از فرد بیمار یا آسیب دیده به عمل آید.

به نظر شما شرایط از کار افتادگی تامین اجتماعی عادلانه است؟ آیا شما تجربه ای در این زمینه و استفاده از مستمری داشته اید؟ در این صورت نظرات و تجربیات خود را با ما در میان بگذارید.

نوترین آگهی های استخدام را در خبرنگاران ببینید

منبع: بلاگ دیوار
انتشار: 14 مرداد 1401 بروزرسانی: 14 مرداد 1401 گردآورنده: 7ronaldo7.ir شناسه مطلب: 1439

به "شرایط از کار افتادگی تامین اجتماعی و نحوه برخورداری از مستمری آن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شرایط از کار افتادگی تامین اجتماعی و نحوه برخورداری از مستمری آن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید