درباره طرفداران رونالدو

به جمع طرفداران رونالدو خوش آمدید، مجله فوتبال و طرفداران بازکن محبوب رونالدو، بهترین گل های رونالدو، فیلم بازی ها و تمرین های سخت رونالدو، اشنایی با تاکتیک ها و روشهای رونالدو و بازی هایی که تا به حال انجام داده است.